Đây là đoạn cao tốc thành phần Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đi qua Bình Định và Phú Yên với chiều dài hơn 66 km.

Đoạn thành phần Quy Nhơn – Chí Thạnh thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào đầu năm nay. Tuyến có chiều dài 62 km với tổng vốn đầu tư 12.298 tỷ đồng.

Lộ trình cao tốc bắt đầu nút giao với quốc lộ 19 thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, tuyến đi về phía đông nam theo hướng đi ra quốc lộ 1, đi qua khe núi Chà và núi Sơn Triệu sang địa phận xã Phước An, huyện Tuy Phước.

Tại đây, tuyến tiếp tục đi theo hướng đông nam sang địa phận xã Phước Thành, giao cắt với quốc lộ 19C và đường sắt Thống Nhất, tuyến vượt qua Sông Hà Thanh tại khu vực Cảnh An, sau đó đi vào eo núi hòn Chà trước khi cắt qua ĐT.638. Tuyến đi song song với quốc lộ 1A và đấu nối vào hầm đèo Cù Mông tại khoảng Km1239+100 (lý trình QL.1A) đã được xây dựng sang địa phận tỉnh Phú Yên.

    Sau khi qua hầm Cù Mông, tuyến đi theo hướng nam qua địa phận xã Xuân Lộ, Xuân Bình, đi qua khu vực Hồ Xuân Bình, giao với đường tỉnh 644 tại khoảng Km43+450. Tuyến tiếp tục đi theo hướng đông nam, bám sườn núi Con Quan qua địa phận xã Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2. Tại khu vực xã Xuân Thọ 2, tuyến đi về sườn phía Tây của núi Côn Lôn, rồi tiếp tục đi theo hướng Đông Nam, qua địa phận xã An Dân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tuyến vượt sông Kỳ Lộ, giao cắt với đường tỉnh 641, đường sắt Bắc Nam và kết nối với dự án Chí Thạnh – Vân Phong tại thị trấn Chí Thạnh.