Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang

    Chiều 21-6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ và Nguyễn Duy Lâm chủ trì họp trực tuyến với các địa phương, ban quản lý (BQL) dự án về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

    Đến nay, BQL dự án 7 đã bàn giao cọc GPMB cho địa phương được 76,1/84km, đạt 91%. Đơn vị tư vấn và BQL dự án đã làm việc với các địa phương để điều tra, khảo sát, lập hồ sơ mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải. Tổng diện tích thu hồi đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 652,8ha. Số hộ cần tái định cư 626 hộ. Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tổng hợp trên cơ sở số liệu sơ bộ các địa phương cung cấp hơn 2.382 tỷ đồng.

    Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Bộ GTVT mong muốn địa phương phối hợp với BQL dự án rà soát các phần việc để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn để thỏa thuận, công bố đầy đủ giá vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi… phục vụ riêng cho xây dựng cao tốc) đến chân công trình theo đúng quy định. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương phối hợp chặt chẽ với BQL dự án 7 và các cơ quan, đơn vị liên quan thỏa thuận, thống nhất các mỏ vật liệu xây dựng, vị trí đổ thải (bảo đảm đúng, đủ trữ lượng và chất lượng theo yêu cầu của từng dự án)…