Đó là nhấn mạnh tại chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định.

Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc thành lập Hội đồng bồi thường, GPMB tại các huyện, thị xã, thành phố có tuyến cao tốc đi qua, để có thể triển khai ngay sau khi được cấp có thẩm quyền bàn giao cọc GPMB.

Cùng với đó tổ chức triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB để đảm bảo bàn giao mặt bằng theo tiến độ chung của dự án.

Cụ thể, bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 31/12/2022 và hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong Quý II năm 2023,…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương có tuyến cao tốc đi qua và các đơn vị có liên quan xác định chính xác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu đắp nền đường, CPĐD, đá, cát,…)

Song song với đó, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai sớm các thủ tục có liên quan đến việc khai thác các mỏ đã được quy hoạch (về thủ tục cấp giấy phép khai thác), để đảm bảo đủ các điều kiện khai thác kể từ tháng 12/2022; làm việc với các chủ mỏ (đối với các mỏ đang khai thác) có cam kết ưu tiên cung cấp cho Dự án, đồng thời nghiêm cấm tình trạng đầu cơ, nâng giá bất hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan để quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, thuộc địa bàn quản lý.

Đồng thời, thực hiện các bước chuẩn bị về hồ sơ, thủ tục phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo các điều kiện triển khai ngay sau khi được cơ quan thẩm quyền bàn giao hồ sơ, cọc, mốc của dự án.