Bình Định phê duyệt quy hoạch dự án khu đô thị 800 tỷ đồng

Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn rộng 28,6 ha do CTCP May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Bình Định duyệt quy hoạch 1/500.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Tây Sơn, quy hoạch phân khu Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19 đã được phê duyệt và gắn kết đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực.

Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19 rộng 28,6ha, phía Bắc giáp đường Quốc lộ 19; phía Nam giáp Khu dân cư hiện hữu; phía Đông giáp Suối Đồng Xiêm; phía Tây giáp Khu dân cư Đồng Cây Keo.

Theo quy hoạch, đất ở quy hoạch mới khoảng 8,3ha; đất ở nhà liên kế gần 6,8ha với 538 lô; đất nhà tái định cư hơn 5.700m2 (50 lô), đất nhà ở biệt thự 8.994m2 (27 lô); đất thương mại dịch vụ 2.663m2 và 6,3ha đất cây xanh mặt nước, phần còn lại là đất xây trường học, hạ tầng kỹ thuật… Trong đó, đất nhà ở liên kế xây dựng tối đa 05 tầng; đất nhà ở biệt thự xây dựng tối đa 3 tầng với quy mô dân số khoảng 2.600 người.

Theo UBND tỉnh Bình Định, nhà đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, gửi hồ sơ quy hoạch cho các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tây Sơn và các cơ quan liên quan để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định; thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, đấu nối giao thông, nghĩa vụ tài chính và các vấn đề liên quan khác theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, UBND huyện Tây Sơn và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư thực hiện quy hoạch và các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, đấu nối giao thông, nghĩa vụ tài chính và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định của Nhà nước.

Trước đó, vào ngày 31/1/2021, UBND huyện Tây Sơn và chủ đầu tư là CTCP May – Diêm Sài Gòn đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án Khu đô thị phía Nam quốc lộ 19.

Thời gian thực hiện hợp đồng 56 tháng, kể từ hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực. Tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 800 tỷ đồng từ nguồn vốn trực tiếp của nhà đầu tư.